Shikoku

Shikoku är den mest sällsynta och mest primitiva av de japanska raserna. Shikoku är lätt och smidig trots sin större storlek. Deras smidighet gjorde rasen väl lämpat för att springa genom berg och kullar under jakt. Tidigare bodde shikoku med Matagi (traditionella vinterjägare i Japan) i delar av västra och norra Shikoku ön. Rasen användes främst för vildsvin. Japanska jägare använde sig av två metoder för att träna hundarna till jakt, skällande för att hålla kvar ("hoeru-dome") eller bitande för att hålla kvar ("kami-dome"). De flesta jägare föredrog "hoeru-dome" för att hålla sina hundar på säkert avstånd från arga vildsvin.

Området på ön Shikoku täcks av många branta bergskedjor som förhindrade avel mellan olika hundtyper, vilket i sin tur ledde till olika linjer inom rasen. Vid tidpunkten för erkännande av rasen fanns det flera ”typer” beroende på från vilken region på ön hunden härstammade. De ursprungliga linjerna i shikoku var Awa, Hongawa, Hata och Uwajima, alla uppkallade efter de områden de kom ifrån inom Kochi-prefekturen.

I slutet av 1800-talet importerades många västerländska hundar till Japan. Intresset för att bevara de inhemska raserna blev större och år 1928 skapades en klubb för bevarande av de japanska raserna, "Nihon Ken Hozonkai". Nu började man samla individer som ansågs ha avelskvalité från avlägsna områden. Det är okänt vilka stammar av Shikoku som hämtades eller om stammarna blandades. Uwajima och Hata var så pass lika att de snabbt gick samman till enbart Hata. Awa-linjen försvann till följd av svårigheterna som orsakades av andra världskriget och bristen på avelsmaterial på grund av korsning med andra raser. Hongawa- och Hata-linjer utgör idag den moderna shikokun. Var och en av dessa linjer hade sina särdrag i form av olika fysiska drag som troligen uppstod på grund olikheter i terräng i de olika regionerna.

Hongawa-typen kännetecknas av en smalare uppbyggnad, uthållighet och smidiga rörelser. Generellt sett har denna typ en lättare benstruktur och tunnare lager av underull. Hata-typen kännetecknas av en tyngre benstruktur med mer välutvecklad front jämfört med bak. Denna typ har en bredare skalle, mindre öron och tjockare underull. Även formen och färgen på ögonen kan skilja sig. Den första shikokun importerades till Sverige år 2017, dock inte till avel och hunden saknar registrering i SKK. Första importen som registrerades i SKK kom 2019. Taka Masa Kasatori Sou som finns hos oss registrerades 2020 och är den andra shikokun i Sverige.

Shikoku är intelligenta hundar. De lär sig fort och gillar vara till lagts. De är inte lika envisa och självständiga som några av de andra inhemska japanska raserna men kräver fortfarande mycket tålamod och konsekvent uppfostran från sina ägare. Man måste förtjäna sin shikokus respekt, var därför noga med att vara en klok ledare, hundarna svarar bäst på positiv förstärkning. Rasen är lojal sin ägare och väljer ofta ut sina favoriter i familjen.

En shikoku har massor med energi. De passar bra till människor som lever ett aktivt friluftsliv där hunden får röra på sig ordentligt. De är mycket energiska och aktiva ute men är i allmänhet lugna och tysta inomhus. En shikoku vill vara med sin flock och kan ha svårt för att vara ensam. Rasen är stark och smidig, en kvarleva från tiden då rasen användes till jakt i hård terräng. De är duktiga problemlösare då de inte ger upp i första hand.

De är nyfikna och väldigt alerta hundar. De gillar att hålla sig upptagna och hittar på egen sysselsättning i brist på annat. De är mångsidiga och kan hitta glädje i det mesta. De är modiga men ofta försiktiga av sig i kontakt med det okända.

Rasen har stor jaktlust. Även om rasen avlas främst för sällskap idag finns instinkterna kvar. Rasen är därför opålitlig när det kommer till att ha den lös. Den är också opålitlig när det kommer till smådjur, de jagar gärna allt som rör sig.

Denna ras behöver tidig socialisering. Alla erfarenheter med andra hundar och främmande människor måste ske på hundens villkor och vara enbart positiva. Det är vanligt att shikoku inte kommer väl överens med andra hundar.