Shiba

Shiba är en inhemsk japansk ras och de minsta av de sex japanska spetsarna. Shiba kommer ursprungligen från bergstrakterna vid japanska havet där den användes till jakt på småvilt och fågel. Det förekom smärre variationer i typ beroende på ursprungsområde. I slutet av 1800-talet började engelska hundar importeras till Japan och korsningar mellan dessa hundar och den renrasiga shiban blev ytterst sällsynt i ursprungsområden.

Shiba är undantaget från regeln om att ge hundarna namn beroende på vilka områden i Japan de kom ifrån (såsom hokkaido eller shikoku). Små hundar har sen länge kallats för shiba inu. En annan möjlig förklaring för namnet är att hundarnas pälsfärg påminde om buskar och snår (som kallas för shiba på japanska) eller för att de mindre hundarna lätt kom igenom buskaget under jakten. Shiban var dock känd under regionala namn i olika delar av landet.

1928 startade man en klubb för att bevara de japanska hundarna. Kort därefter blev klubben erkänd av myndigheterna och fick namnet "Nihon Ken Hozonkai" (Nippo) som betyder "klubben för bevarande av den japanska hunden". Hundarna fick status som nationalsymbol. Akitan var den första som utnämndes år 1931. År 1936 utnämndes även shiba och shikoku till nationalsymbol.

Efter grundandet av Nippo blev shibor hämtade från bergsområdena för att ingå i det avelsarbetet som nu var igång för att bevara rasen. Uppfödare hämtade hundar från andra delar av landet för att förbättra kvaliteten på sin avel. På grund av detta blev de olika typerna av shiban blandade och den moderna shiban trädde fram. Efter kriget inavlades det mycket för att bevara det bästa från de hundar som överlevde. Det var en nödlösning då antalet hundar som ansågs vara bra var så låg. De hälsoproblemen som finns i rasen idag kommer sannolikt ifrån de få individer som användes i avel i början av 1900-talet.

Det dröjde ända till juni 1972 innan de första shiborna anlände till Sverige. Rasen var fortfarande under utveckling i Japan och det var först då som japanska uppfödare var villiga att sälja shibor av avelskvalité. Det var på kennel Manlöten som de första shiborna i Sverige föddes.

Shiba tillhör grupp 5 (spetsar och urhundar) enligt FCI:s gruppindelning av hundraser. Som många andra urhundar har shiban mycket kvar av sitt ursprungsbeteende. Jag tycker att uttrycket "mycket integritet" beskriver shiban bäst. Med uttrycket menas att shiban har en kroppszon och släpper inte vem som helst nära. Shiba vill gärna hälsa först på eget initiativ innan den låter främmande människor hantera den.

I Japan använder man tre ord för att beskriva shibans mentala utstrålning. Det första är "kaani-i" som visar sig i kombination av mod, lugn och harmoni, en livlig djärvhet. Det andra är "ryosei" som kan översättas till "god natur". Det innebär att hunden ska vara lojal och lyhörd. Det tredje är "soboku" med vilket menas naturlig skönhet. En korrekt shiba ska ha alla dessa tre delar. Tillsammans ger de intrycket av en modig, ståtlig hund som har stor inre styrka och en enorm lojalitet och tillit till sin ägare. I rasens hemland värdesätter man den rätta mentaliteten betydligt mer än det exteriöra.

En shiba är en mindre hund. De rör sig snabbt och smidigt, alltid alerta och redo för nästa äventyr. De är också överlägsna - om du frågar shiban. De möter världen med en lugn värdighet. De beskrivs ofta som envisa, jag anser att shiban gör vad den vill, och den vill inte göra något om det inte finns ett syfte eller vinning bakom. På grund av sin självständiga natur är inte rasen den enklaste att träna. Shiba är en intelligent hund men den vill inte nödvändigtvis göra vad du vill den ska göra. Livet med shiba bygger på kompromisser och att få hunden att vilja samma sak som du.

I vardagen är shiba en lättsam hund att ha att göra med. Den följer gärna med, oavsett vad man hittar på. Trots sin storlek kräver de mycket motion och mental stimulans. Shiba är i grund och botten en jakthund och trots att aveln har en annan riktning idag har många shibor en stark jaktinstinkt och det är sällan man kan ha en pålitlig inkallning på dem.